تا آخرش میمانم...

نمیدانم این شکست ها چه معنا دارد...

نمیدانم چه معنا دارند زمانی که آنقدر تلاش میکنم و منتظر نتیجه ی خوب هستم 

دوباره با شکست برخورد میکنم

و آن موقع برای من میشود یک فاجعه

یک غم بزرگه کمر شکن...

خدایا نگذار نا امید بشم....

مادرم میگوید چون تورا فراموش کرده ام و

به تلاش های خودم دل بسته ام و مغرور شده ام اینگونه است...

اما من میگویم نه...

او که نمیداند من و تو چه سَر و سِری با هم داریم...

خودت که دیدی دیشب چقدر گریه کردم...

از دلتنگی

از غم

برای تو...برای امام زمانم...برای مردم و همنوعانم...

از تو خواستم کمکم کنی که بتوانم برایشان کاری کنم...

اما انگار اصلا تو نمیخواهی...

دیگر چه کار باید میکردم که نکردم؟؟

اما خدا..من امیدم را ازدست نمیدهم...

من ایمانم را از دست نمیدهم....

من وقتی پای یک چیز میمانم تا آخرش می مانم...

میدانی چرا؟؟ چون هرچقدر هم شکست بخورم

نتیجه اش را پیروزی میبینم سرانجامش را نور میبینم...

چون راه را با تورفته ام....برای رسیدن به تو....

من دست نمیکشم....

من تا آخرش میمانم...ان شا الله...۰ نظر ۱ موافق ۰ مخالف

فقط میدانم حکمتی دارد، او که حکیم است!

من در برابر جهان...

گاهی از خود میپرسم چرا خدا من را آفرید...

وجود من به چه درد او و انسان های اطرافم میخورد....

گاهی خود را بیهوده میبینم....

چرا درس میخوانم؟؟مگر میخواهد آخرش چه شود؟؟

چرا انقد به خود سختی میدهم...

هدفم از زندگی یا بهتر است بگویم در زندگی چه چیزیست؟؟

بندگی؟؟خدمت به بشریت؟؟نمیدانم...

اگر من نباشم چه میشود؟؟هیچ؟!

روزی را که پا به این دنیا گذاشتم را به یاد ندارم...

فقط از مادرم شنیده ام بسیار گریه میکردم...

راستش هنوز هم گریه میکنم...

چون هنوز هم نمیدانم چرا خدا من را آفریده است....

جوابش را نمیدانم...اصلا مهم نیست بدانم...حال که من اینجا هستم...

و مطمئنم هر آمدنی رفتنی هم دارد...

و من هم روزی میروم..به کجا؟؟ نمیدانم...

من انسانم...و انسان به دنبال بهترین است...

و چه بهتر است از این فرصت کوتاهی که خدا به من عطا فرموده است

استفاده کنم و به دنبال بهترین  ها باشم،و مهم تر آنکه به آن برسم...

و میرسم....

به امید همان خدایی که مهربان دانا و حکیم است به پیش میروم...!

۲ نظر ۱ موافق ۰ مخالف
درباره من
به نام خدای آســمان و زمــیــن
و خــــــدایی کــــه مــرا آفریـــد
خدایی که روح من از اوســــــت
و ذهن مرا پرسشگر خلق نمود
"ذهـــــنـــــــــی مـــــــقدــس"
مـــــن زنده ام فقـــط با هــــدفِ
یافتن پاســــخِ پرســـش هایـم
---------------------------
از کجا آمــــــده ام
آمدنم بهر چه بود
به کجا میـــــــروم
آخر ننمایی وطـنمطراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان